Coñece en todo momento a dispoñibilidade de maquinaria, accesorios, epis e elementos de elevación, amarre e trincaxe.

Ten na túa man un conxunto de informes que poderían ser empregados como xustificantes do cumprimento da normativa vixente.

Aforra tempo e diñeiro evitando situacións de retrasos na posta en marcha de determinados traballos.

Xera informes totalmente parametrizables para cubrir calquera causística o necesidade.

Aplicación móbil simple e intuitiva accesible para calquera tipo de usuario.

¿Queres experimentar a nosa plataforma?

!Ponte en contacto con nós¡

Servizos destacados

Control de estado óptimo de vehículos ou maquinaria para a prestación de servizos.

Seguridade ante posibles continxencias no desenrolo dos traballos: accidentes, usos incorrectos, etc…

Facilita o cumprimento das normativas de seguridade en múltiples situacións: uso de EPIS, revisións de material, etc…

Xestiona de maneira simple as solicitudes de material, por parte dos empregados.

Facilita unha comunicación fluida entre os distintos membros da empresa, co chat interno.